In een oud laatje kwam ik een oud kranten knipsel tegen uit 1977. Dit verteld onze famillie geschiedenis,  ook wel een stukje geschiedenis van Abcoude centrum. Het wordt geschreven vanaf het jaar 1977:

 

In het jaar 1977 is het precies 80 jaar geleden dat slagerszoon Christiaan v. d. Roest
het hakblok verruilde voor zeep en kwast en de grondslag legde voor een
stuk Abcouder kapperstraditie.
Begonnen in een optrekje boven een slagerij, bouwden drie generaties
v. d. Roest een eenvoudige barbierswinkel uit tot de huidige riante kapsalon
die onder de naam Christiaan Coiffures" is aangepast aan de
modernste eisen op het gebied van de haarverzorging.
Achter deze kapsalon vertelde Joh. van der
Roest hoe het allemmal begonnen is. Het
werd een uniek gesprek, want praten met
Joh. v.d Roest betekent praten overeen
Stuk Abcoude dat nu definitief tot het
verleden behoort. In de met de geur van
moderne cosmetica doortrokken ruimte
herleefde een stuk dorpshistorie vol
Gemoedelijke romantiek maar ook barsten
vol bittere amoede en ellende.
In de jaren rond de eeuwwisseling dreef
grootvades Hein v. d. Roest een slagerij
In het steegje naast de Wakende.
Haan, Vader Christiaan voelde niet veel
voor het slagersvak en in 1902 legde hij
het uitbeenmes definitief terzijde om boven de slagerij met sierlijke halen het
scheermes te gaan hanteren.
De klanten moesten met een trap naar
boven en de jonge barbier had al spoedig
door dat hij naar een ander pand moest. Tenslotte kon hij het
winkelpand in de Brugstraat kopen. Hier vestigde hij zich,
tegenover cafe-stalhouder Reght-
hua" van Peter van Klomster, een echte
kapperszaak. Hier ook bracht Joh. v.d.
Roest in prille jeugd door.
Nog goed herinnert hij zich het  bedrijf
rond de stalhouderij. Hoe zij als jongeren
het roggebrood voor de paarden opaten
en hoe hulpvaandige heren, toen vader
tyfus had, de hele Brugstraat met zand
bestrooiden om het geluid van karrewielen
en paardenhoeven te dempen.
In de Brugstraat kwam ook het eerste
personeel, waaronder de zoon van de
vermaarde veldwachter Oudakker die
het thans tot voorzitter van de Chr. Kappersbond
heeft gebracht.
Inmiddels was vader Christiaan, wat in die jaren gebruikelijk was, naast barbier ook begrafenis
ondernemer geworden. Dat gaf nogal
wat concurrentieproblemen, met de al
vele jaren in ons dorp gevestigde barbierbegrafenisondernemer de Bas.
De tijd heelde echter ook deze wonden en
vandaag nog wordt de begrafenisonder-
neming voortgezet door zwager Cees Ouwersloot.
Onder de naam:

..De Fortuin"


Op de duur bleek de zaak in de Brug
straat ook verre van ideaal. Vooral de
onhoudbare stank van het naast gelegen
slachthuis maakte dat de ondernemende
kapper onmiddellijk toesloeg toen hij de
schoenen- en manufacturenwinkel van
Simon Kits kon kopen. Dit op de hoek
van Hoogstraat en Stationsstraat gelegen pand had toen al een rijke historie
achter zich. Blijkens oude koopacten die
de heer Roest bezit, stond hier in het begin van de negentiende eeuw een herberg
met de veelbelovende naam.de For-
tuin". In 1853 verkocht Johanna de Rijk.
weduwe van Gerrit Rentinck het toen als
de Reizende Man" bekend staande lo-
gement met koetshuis en stalling aan Jo-
han Lodewijk Buijs, herbergier te Ab-
coude. In de door notaris Sandrinus van
Kempen verleden koopacte lezen we dat
het pand en zijn erven gelegen op de hoek
van de Hoogstraat en de Haan (nu Stationsstraat) werd begrensd door de behuizingen van Gerrit Moen en Hendrik Aaftink.
In het jaar 1882 komt het einde voor de
oude herberg die dan ..Het Wapen van
Abcoude" heet. Het zuidelijk deel met de
stallen wordt verkocht aan dirk v. d.
Heuvel die er nog jaren het bedrijf van
kuiper zal uitoefenen en het noordelijk
deel aan Wilhelmus Otto Kits die zijn
deel sloopt en er een nieuw winkelpand
bouwt.
De ergste financiële zorgen waren hier-
mee opgelost, maar moeilijk bleef het.


Met zeven kinderen, personeel en een ingekwartierde militair, woonde men in
een ruimte waar zoon Christiaan nu met
vrouw en twee kinderen leefruimte genoeg heeft. Moeder v. d.
Roest schilde elke morgen voor 12 man
aardappelen en zelf sjouwde Joh. dagelijks vele emmers water van de gemeente-
pomp naar een teil op de bovenverdieping waarop de waterleiding" van de
zaak was aangesloten.

Op een zaterdagavond, kocht het kappertje uit de Brugstraat
aldus de door notaris Dirk Johan Jacob
van Kempen opgestelde koopacte, de
Toen malige biljartkamer.   Was de prijs van het gehele pans
in 1853 nog 1900,-, nu betaalden v. d.
Roest op zijn beurt de winkel van Kits, kleding maker, voor 2300,00 gulden.
De Abcoudenaren er van over-
tuigd dat dat kappertje uit de rug-
straat" dit nooit zou kunnen financieren
en alom klonk de kreet: ,,Zo lang zal mijn
armoe duren." Vader Christiaan trok
zich er niets van aan, verliet het pand in
de Brugstraat waar de groentewinkel van
Sluijk zou komen, en trok naar de
Baan".

Hij kreeg het er wel moeilijk maar de eerste wereldoorlog bracht in dit geval redding. Ruim duizend soldaten kwamen
naar de forten Abcoude, Winkel en Nigtevecht en v. d. Roest nam aan ze voor
2,5 cent per dag te scheren.
familie v. d. Roest en hun personeel
hun kapperszaak in de Brugstraat.
Johan van der Roest werdt kei hard in het kappersvak geduwd , door zijn moeder.
. Simon Oudakker, de
Knecht, had plotseling bloedvergifti-
g gekregen en moeder v. d. Roest zette hem midden in een bomvolle scheerzaak,
met de woorden:..Ga jij maar eens helpen", een stoof hanteerde hij het grote mes
der hilariteit van de ruwe polderjongens, die toen aan het droogmaken van de
Bullewijkerpolder werkten en zich bij Roest lieten scheren.
Een  opleiding volgde. Vier
avonden vakschool per week en later
haarwerken bij Benkemper in de Raad-
huisstraat en grimeren bij de befaamde
specialist Gerritse op de Amsterdamse
Weteringschans.
Damesvak:
Na zijn huwelijk in 1932 startte hij samen
met zijn vrouw , een gediplomeerd masseuse,
Ook uit een kappersfamilie, het damesvak dat
Tenslotte, hoofdzaak zou worden. Voorlopig was het echter nog knippen en scheren geblazen. Dit gebeurde niet alleen
aan de zaak maar ook bij de klant thuis,
zodat men bij weer en wind de polder in
moest. Meermalen kwam het voor dat de
boer,,boven" in het land was en Joh. v.d.
Roest voor zijn twintig centen het hooiland in moest om zijn klant met een
klomp slootwater te scheren.
Hiernaast verwierf hij in de verre omtrek
bekendheid door zijn optreden als gri-
meur bij talloze toneelgezelschappen en zijn bekwaamheid in het opzetten van
dieren en vogels. Ook nu nog maakt hij
haarstukken voor klanten uit het gehele
land en in zijn  werkplaats vervaardigt hij als een volleerd
pottenbakker asbakjes, vaasjes en
vogelhuisjes, die ter gelegenheid van het
75-jarig jubileum de klanten zullen worden aangeboden.
Zoon Christiaan heeft inmiddels het
leeuwendeel van het kappersvak voor
zijn rekening genomen en zorgt er voor
dat de zaak bij de tijd blijft.
Nog onlangs bezocht hij ,,Salon 77" in
Londen om zich op de hoogte te stellen
van de modernste kniptechnieken. Met
een diploma en veel ideeën kwam hij
weer thuis en het ziet er dan ook naar uit
dat Christiaan Coiffures" de kapper-
Haarstylist de famillie traditie nog vele jaren met succes zal voortzetten.